Digital art

SLO/ HRV/ ENG

SLO

Ko slikarji ostanemo brez ateljeja, kot se je to meni zgodilo nekega leta, pri tem živijo v malih prostorih nimajo pa denarja za najem novega imajo dve možnosti:
1. popolnoma pustiti ustvarjanje
2. ustvarjati v kakšnem novem mediju

Android sistem ima neverjetno količino aplikacij za risanje od katerih je samo bilo potrebno izbrati tisto, ki mi najbolj ustreza.

Ni potrebe po posebnem prostoru.
Ni barv na prstih, oblačilih (mislim, da ta del slikanja najbolj pogrešam).
Ni posebnih priprav.
Ni slik s katerimi na koncu ne vem kam bi …

Lahko ustvarjam vsepovsod, čakanja v vrsti ali recimo na kaki prireditvi ni več “samo čakam” temveč “čakam, in ustvarjam oziroma delam, ko čakam”.
Ustvarjanje je igra, pri kateri uporabljam pridobljeno znanje in pri tem neskončno uživam.
V redu, vaja kreativnosti ampak tisto pri čem mi je takšen način risanja pomagal, je sproščeno ustvarjanje, nekaj kaj mi je dolgo časa bila misija nemogoče.
Nepredvidljivost – nikoli ne vem, kdaj bo app zmrznila ali enostavno ne bo več delovala, zaradi tega sliko shranjujem v različnih verzijah.
Več izbire, večje število slik v manj časa (vsi ki so kadarkoli ustvarjali v meni ljubem olju vejo, kaj pomeni biti neskončno potrpežljiv zaradi samo ene slike).
Slike so v odlični ločljivosti tako, da ih v vsakem trenutku lahko natisnem kjerkoli.

Nekaj sem podobnega kaj danes ustvarjam, testirala že leta 2008 ali 2009, ko je SAMSUNG ustvaril Omnio, moj prvi smartphone s stylus kuli. Pravzaprav, sploh ni pomembno, kaj se uporablja za ustvarjanje dokler je stvarjanje uživanje, sprostitev, tudi vaja kreativnosti, mentalna vaja, učenje in predvsem – igra. Obožujem tehnologijo, ampak nikoli mi ni bila jasna tista navada nekaterih ljudi imeti nekaj, ker drugi imajo, da je ne vem, koliko drago in “pomembno”, če ne vemo kaj narediti s tehnologijo ona je samo dekoracija. Dolga leta sem ustvarjala na SAMSUNG GALAXY NOTE4, še vedno včasih ustvarjam na stari tablici GALAXY S3, od avgusta 2019 uporabljam SAMSUNG GALAXY NOTE 10+.

HRV

Kad slikari ostanu bez ateljea kao što se to meni dogodilo jedne godine, pri čemu stanuju u malim prostorima i nemaju novca za najam novog imaju dvije mogućnosti:
1. potpuno napustiti stvaranje
2. stvarati u nekom novom mediju

Android sistem ima nevjerojatno puno aplikacija za crtanje od kojih je samo trebalo izabrati onu koja mi najviše odgovara.

Nema potrebe za posebnim prostorom.
Nema boja na prstima, odjeći (mislim da mi taj dio slikanja najviše nedostaje).
Nema posebnih priprema.
Nema slika s kojima na kraju ne znam kud bih…

Mogu stvarati posvuda, čekanje u redu ili na kakvom događanju nije više “samo čekam” nego “čekam i stvaram tj. radim dok čekam”.
Stvaranje je igra kod koje upotrebljavam stečeno znanje i uz to beskrajno uživam.
U redu, vježbanje kreativnosti ali ono pri čemu mi je najviše pomogao takav način crtanja je opušteno stvaranje, nešto što mi je dugo vremena bilo nemoguća misija.
Nepredvidljivost – nikad ne znam kad će se aplikacija “smrznuti” ili jednostavno prestati raditi, zbog toga sliku pokušavam sačuvati u različitim fazama napretka.
Više izbora, više slika u manje vremena (svi koji su ikada stvarali u ulju znaju što znači imati neograničenu količinu strpljenja samo zbog jedne slike).
Slike su u odličnoj rezoluciji tako da ih u svakom trenutku mogu natisnuti bilo gdje.

Nešto slično što danas stvaram testirala sam još 2008. ili 2009. godine kad je SAMSUNG stvorio Omniu, moj prvi mobitel sa stylus olovkom. U biti, uopće nije bitno što se upotrebljava za stvaranje dok god je ono uživanje, opuštanje, vježba kreativnosti, mentalna vježba, učenje i prije svega – igra. Obožavam tehnologiju ali nikada mi nije bila jasna navika nekih ljudi da moraju imati nešto samo zato što to drugi imaju, da je ne znam koliko skupo i “važno” ako ne znamo što napraviti s tehnologijom ona je na kraju samo ukras. Dugo godina sam stvarala na SAMSUNG GALAXY NOTE4, još uvijek povremeno stvaram na staroj tablici GALAXY S3, od kolovoza 2019. stvaram na SAMSUNG GALAXY NOTE 10+.

ENG

When painters lose their atelier, as happened to me for a year, and live in small spaces and have no money to rent a new one, they have two options:
1. give up on art
2. create in a new medium

The Android system has an incredible number of drawing applications, from all of which I just had to choose the one that suited me the best.

No need for separate space.
No color on my fingers, clothes (I think I miss that part the most).
No special preparations.
No paintings which I don’t know where to put…

I can create everywhere: while waiting in line or on all the events I go to – it is no longer “just waiting”, but “waiting and creating/working while waiting”. Creating is a game in which I use all the knowledge I have and I enjoy it endlessly. Okay, it’s practicing creativity, but doing it this way it helps me to relax, to create something that had been a mission impossible for a long time for me. Unpredictability – I never know when an application will “freeze” or simply stop working, which is why I’m trying to save the image at all different stages of progress. More choices, more pictures in less time (everyone who has ever made oil painting knows what it means to have an unlimited amount of patience for just one picture). The pictures are in excellent resolution, so they can be printed anywhere at any time.

Similar to what I’m creating today, I tested back in 2008 or in 2009 when SAMSUNG created the Omnio, my first cell phone with a stylus pen. In fact, it doesn’t matter at all what I use to create an image/drawing, as long as it is a joy, relaxation, creativity, mental exercise, learning process and, above all, play. I love technology, but it has never been clear to me why some people have to have something just because others have it. If we don’t know how expensive and “important” it is, if we don’t know what to do with the technology, than it’s just decoration. I’ve been creating on the SAMSUNG GALAXY NOTE4 for many years now, still occasionally creating on the old GALAXY S3 table. Since August 2019 I’ve been creating on the SAMSUNG GALAXY NOTE 10+.

Z klikom na "SPREJEMI" se strinjate z uporabo piškotkov (ang. COOKIES) na spletni strani. Dodatne informacije

Spoštovani obiskovalci,

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:
- ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
- življenjsko dobo piškotka;
- vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij.
Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu.
Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Spletna stran atelje-misek.com ne uporablja lastne Piškotke, uporablja pa Piškotke kateri nam pomagajo pri analizi obiskovalcev spletne strani.

StatCounter - Piškotek (Cookie) je potreben za spremljanje obiskovalcev na spletni strani (lokacija, operacijski sistem, resolucija zaslona, referenčna povezava ipd.


Obstaja tudi možnost da Piškotke trajno blokirate v nastavitvah vašega brskalnika:

-
Firefox
- IE
-
Chrome
-
Safari
-
Opera

Zapri