Curriculum vitae

+

ARTIST STATEMENT
Slovenski     Hrvatski    EnglishFoto: Tamara Lujak

SLO

Natasa Kupljenik je sodobna multi-interesna umetnica, ki živi in dela v Ljubljani v Sloveniji. Bila je rojena 1982 v Kutini, na Hrvaškem. Kot otrok je hotela biti svobodna, potovati, pisati poezijo in slikati. Čeprav nemara lutk, njene dve lutki, za eno je bila zgodba, da je priletela iz Švedske, druga pa je domorodna  Američanka, določile so njeno ljubezen do potovanja.

Uresničila je svoje otroške sanje – v Ljubljani si je prislužila naziv diplomirana slikarka (Bachelor of Fine Arts) , do koronskih  omejitev, je potovala, zaradi umetniških razstav, svojega dela športnega fotografa in administratorja ene slovenske medijske agencije in ker skoraj vsi, ki jih ima rada, živijo daleč stran. Izdala je knjigo  poezije. Stavek, ki je najboljše opisuje: “Ustvarjena sem za ustvarjanje”.

Področje na katerem je odraščala, ljudje okoli nje in družinska zgodovina so bili dobra podlaga za razvoj bujne domišljije, ki je v nekem trenutku določala motive na njenih slikah. Odraščala je, izgubila svoj slikarski studio, in ker še vedno potrebo po ustvarjanju, se je obrnila na ustvarjanje na mobilnem telefonu. V prvih trenutkih so jo mandale pomirile, a s časom zmanjšuje črte na risbah.

Čeprav občuduje vizionarno umetnost, bogato z barvami, slike ki jih včasih naredi po naročilu (njene slike so raztresene po Evropi, velik feniks je odletel v Kanado), je spoznala, da se želi obrniti na minimalistične risbe. Konec leta 2020   je imela svojo prvo samostojno razstavo digitalnih risbi v Ljubljani in je bila navdušena nad tem, kako na prvi pogled enostavne risbe pri ljudi spodbujajo različna čustva, kako fascinantno je, kako ljudje vidijo povsem drugačne oblike v risbi iz samo ene črte.

HRV

Nataša Kupljenik suvremena je multi-interesna umjetnica koja živi i radi u Ljubljani u Sloveniji. Rođena je 1982. u Kutini, Moslavina, Hrvatska. Kao dijete samo je željela biti slobodna, putovati, pisati poeziju i slikati. Ne voli  lutke  ali  njene dvije lutke, oko jedne je bila priča da je doletjela iz Švedske, a druga je Indijanka, odredile su njenu ljubav prema putovanjima.

Ostvarila je svoje dječje snove – u Ljubljani je zaslužila titulu diplomirane slikarice (Bachelor of Fine Arts), do korona restrikcija je dosta putovala zbog  izložbi, svog rada kao sportske  fotografkinje i administratorice jedne slovenske medijske agencije  i  zato što gotovo svi koje voli žive  daleko. Objavila  je knjigu  poezije. Rečenica koja ju najbolje opisuje  je: “Stvorena sam da stvaram”.

Područje u kojem je odrasla, ljudi oko nje i obiteljska povijest bili su dobra osnova za razvoj bujne mašte koja je u nekom trenutku odredila motive na njezinim slikama. Odrastajući, gubeći svoj slikarski studio, i još uvijek imajući veliku želju za stvaranjem, okrenula se stvaranju na svom mobilnom telefonu. U prvim trenucima mandale su je smirivale ali s vremenom  smanjuje količinu linija na crtežima.

Iako se divi vizionarskoj umjetnosti, slikama bogatog kolorita koje još ponekad stvara po narudžbi (slike su joj razbacane po Europi,  veliki feniks odletio je u Kanadu), shvatila je da se želi okrenuti minimalističkim crtežima. Krajem 2020. godine u Ljubljani je imala svoju prvu samostalnu  izložbu digitalnih crteža i oduševila se kako naizgled jednostavni crteži kod ljudi potiču različite emocije, koliko je fascinantno kako ljudi vide potpuno različite likove u crtežu nastalom iz samo jedne linije.


ENG

Natasa Kupljenik is contemporary multi-interests’ artist who lives and works in Ljubljana, Slovenia. She was born 1982 in multicultural family in Croatia. As a child she just wanted to be free, to travel, to write poetry and paint. She never likes dolls but her two dolls, for one was a story that she flew in from Sweden, and another is Native American, determined her love for traveling.

She made her childhood dreams come true – in Ljubljana she earned the title Bachelor of Fine Arts, till corona restrictions she was traveling, because of art exhibitions, her work as a sports photographer and administrator of one Slovenian media agency, and because almost everyone she loves live far away. She published a book of poetry. The sentence that describes she the best is: “I was created to create”.

The area in which she grew up, the people around her, and family history were a good basis for developing a lush imagination that at some point determined the motifs in her paintings. Growing up, losing her painting studio, and still having a great drive to create, she turned to creating on her mobile phone. In the first moments it was the mandalas that calmed her down, but with time she reduces the lines in the drawings.

Although she admires visionary art, rich in colour paintings that she sometimes makes to order (her paintings are scattered across Europe, a large phoenix flew to Canada), she realized that she wanted to turn to minimalist drawings. At the end of 2020, she had her first solo exhibition of digital drawings in Ljubljana and was thrilled by how seemingly simple drawings in people stimulate different emotions, how fascinating it is how people see completely different characters in a drawing from just one line.

ARTIST STATEMENT

SLO

Na digitalnih risbah, ki jih intenzivno ustvarjam zadnjih nekaj let, maksimalno zmanjšujem uporabo črt in barv iz mandal, ki so postale začetna faza ustvarjanja, želim ustvariti močne minimalistične risbe. V meni se izprepletajo pesnica, ki v ceni ko se z malim številom besed pove veliko, slikarka bogatega kolorita, digitalna umetnica, ki ceni asketski izraz, otrok narave in perfekcionistična fotografinja.

HRV

U digitalnim crtežima, na kojima intenzivno radim zadnjih nekoliko godina, maksimalno reducirajući linije i boje iz mandala koje su postale početna faza stvaranja želim stvoriti snažne minimalističke crteže. U meni se isprepliću pjesnikinja koja cijeni kad se sa malo riječi kaže puno, slikarica bogatog kolorita, digitalna umjetnica koja cijeni asketski izraz, dijete prirode i perfekcionistička fotografinja.

ENG

In digital drawings, which I have been intensively working on for the last few years, maximally reducing the lines and colours of mandalas that have become the initial stage of creation, I want to create strong minimalist drawings. In me weave a poet who appreciates a lot of words in a few words, a rich painter, a digital artist who appreciates ascetic expression, a child of nature and a perfectionist photographer. 


SLO Samostojne razstave  HRV  Samostalne izložbe  ENG Solo exhibitions

2020
Galerija Ekonomske fakultete Ljubljana in popratna ON LINE razstava

     2017

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Knjižnica Medvode

Razstavna avla MC Brežice

Pučko otvoreno učilište, Nova Gradiška, Hrvaška

MKL Knjižnica Škofljica

MKL Knjižnica Fužine, Ljubljana

2016 Knjižnica Dugave, Zagreb, Hrvaška

2015

Galerija knjižnice Grosuplje

2013

Trgovina Rayher, Ljubljana

DSO Bežigrad, Ljubljana


SLO  Skupinske razstave  HRV Grupne izložbe  ENG  Group exhibitions

 

2020

“ŽENE SLIKARI 2020”

VIRTUALNA RAZSTAVA / IZLOŽBA “Umjetnost u digitalnom dobu” 

2019 F12: Free art display

Razstava športne fotografije “Odlučujući trenutak”, Galerija Principij, Rijeka – 1. nagrada za športno fotografijo

2018 F12: Free art display – Zagreb, Karlovac …

2017 KD Bežigrad, “Razstava je narava”, KULT 3000, Ljubljana

2015

“Gostoljubnost kulture”, Klub Daktari, Ljubljana – 1. nagrada za logotip za radijsko emisijo “Kontrola leta”

“Garešnički umjetnici”, Galerija Grada Daruvara, Hrvaška

“Moslavačke minijature”, Popovača, Knin, Petrinja, Hrvaška

2014

“Garešnički umjetnici”,Gradska galerija, Garešnica, Hrvaška

“O za osmijeh”, NUS, Galerija multimedijalnog centra, Split, Hrvaška

2013 “Žene slikari”, Majdanpek, Srbija

2012

Grisia, Rovinj, Hrvaška

Viški likovni salon, Ljubljana, Slovenija

“Tampon generacija”, Split, Hrvaška

2011 “Žene slikari”, Majdanpek

2010 “Žene slikari”, Majdanpek

2007 Collegium artis, Ljubljana

Z klikom na "SPREJEMI" se strinjate z uporabo piškotkov (ang. COOKIES) na spletni strani. Dodatne informacije

Spoštovani obiskovalci,

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:
- ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
- življenjsko dobo piškotka;
- vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij.
Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu.
Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Spletna stran atelje-misek.com ne uporablja lastne Piškotke, uporablja pa Piškotke kateri nam pomagajo pri analizi obiskovalcev spletne strani.

StatCounter - Piškotek (Cookie) je potreben za spremljanje obiskovalcev na spletni strani (lokacija, operacijski sistem, resolucija zaslona, referenčna povezava ipd.


Obstaja tudi možnost da Piškotke trajno blokirate v nastavitvah vašega brskalnika:

-
Firefox
- IE
-
Chrome
-
Safari
-
Opera

Zapri