Curriculum vitae

+

ARTIST STATEMENT
Slovenski     Hrvatski    English

SLO

Nataša Kupljenik je sodobna multi-interesna umetnica, ki živi in dela v Ljubljani v Sloveniji. Bila je rojena 1982 v Kutini, na Hrvaškem. Uresničila je svoje otroške sanje – v Ljubljani si je prislužila naziv diplomirana slikarka (Bachelor of Fine Arts) , do koronskih  omejitev, je potovala, zaradi umetniških razstav, svojega dela športne fotografinje in administratorke ene slovenske medijske agencije in ker skoraj vsi, ki jih ima rada, živijo daleč stran. Izdala je knjigo poezije. Stavek, ki je najboljše opisuje: “Ustvarjena sem za ustvarjanje”.

HRV

Nataša Kupljenik suvremena je multi-interesna umjetnica koja živi i radi u Ljubljani u Sloveniji. Rođena je 1982. u Kutini, Moslavina, Hrvatska. Ostvarila je svoje dječje snove – u Ljubljani je zaslužila titulu diplomirane slikarice (Bachelor of Fine Arts), do korona restrikcija je dosta putovala zbog  izložbi, svog rada kao sportske fotografkinje i administratorice jedne slovenske medijske agencije  te  zato što gotovo svi koje voli žive  daleko. Objavila  je knjigu  poezije. Rečenica koja ju najbolje opisuje  je: “Stvorena sam za stvaranje”.


ENG

Nataša Kupljenik is contemporary multi-interests’ artist who lives and works in Ljubljana, Slovenia. She was born 1982 in Croatia. She made her childhood dreams come true – in Ljubljana she earned the title Bachelor of Fine Arts, till corona restrictions she was traveling, because of art exhibitions, her work as a sports photographer and administrator of one Slovenian media agency, and because almost everyone she loves live far away. She published a book of poetry.
The sentence that describes she the best is: “I was created to create”.

ARTIST STATEMENT

SLO

Danes smo vsi močno obremenjeni z virusi, politiko, omejitvami, lastnim življenjem, drugimi ljudmi in se po svojih najboljših močeh trudimo, da bi bila ta življenja vsaj lažno videti popolna. V vsem tem pritisku, ki si ga pogosto ustvarimo sami v želji, da bi bili danes boljši kot včeraj, da bi dosegli nekakšne strašansko velike uspehe, je morda res pravi dosežek vedeti, kako se ustaviti, vedeti, kako se sprostiti in neobremenjeno ustvarjati, biti popolnoma brez “morati”, “pravilneje je”, biti kot vsi, od vsiljenih vplivov in ​​mnenja … Slikarstvo me je naučilo discipliniranega dela, potrpežljivosti, samodiscipline, vendar sem šele v digitalnih risbah začutila popolno svobodo ustvarjanja. Delam enostavne, minimalistične risbe, kjer je risbo mogoče hitro narediti. Slikanje ima to težavo, da se je težko odločiti, kdaj je slika resnično končana, tudi če se zdi, da je risba nedokončana, je to v redu, ni nobenih omejitev, dokler je to smiselno. Ne vidim, zakaj bi morala biti umetnost vedno nekaj strašno resnega, ko pa bi moralo biti ustvarjanje neobremenjujoča igra, zabava in hkrati odgovornost. Ena je umetnica enkrat rekla, da je najtežje ustvariti najpreprostejši znak, ki ga bodo vsi takoj razumeli, mislim, da ravno zato, ker so človeški možgani, oz. um pogosto nagnjeni k nepotrebnim zapletom, zato ustvarjam takšne risbe, da bi vnesla nekaj reda v kaotično življenje.


HRV

Danas smo svi toliko opterećeni virusima, politikom, ograničenjima, vlastitim životima i drugima, svom silom se trudeći da ti životi makar lažno izgledaju savršeno. U svom tom presingu koji često stvaramo sami sebi želeći danas biti bolji nego jučer, postići neke strašno velike uspjehe, možda je doista pravo postignuće znati stati, znati se opustiti i ne opterećeno stvarati, biti potpuno slobodni od “morati”, “znati”, “pravilnije je”, od svih nametnutih utjecaja i mišljenja… Slikarstvo me naučilo discipliniranom radu, strpljenju, samodisciplini ali tek sam u digitalnim crtežima osjetila potpunu slobodu stvaranja. Radim jednostavne, minimalističke crteže gdje crtež može biti brzo gotov. Slikarstvo ima taj problem da je teško odlučiti kad je slika doista gotova, ovdje čak i ako crtež djeluje nedovršeno to je u redu, nema ograničavanja dok god to ima nekog smisla. Ne vidim zašto bi umjetnost uvijek morala biti nešto strašno ozbiljno kad bi stvaranje trebalo biti ne opterećena igra, zabavno i istovremeno odgovorno. Jednom je jedna umjetnica rekla da je najteže stvoriti najjednostavniji znak koji će svi odmah shvatiti, mislim da je to upravo iz razloga što je ljudski mozak tj. um sklon često nepotrebnom kompliciranju, upravo zato stvaram takve crteže, kako bih u kaotičan život unijela malo reda.

Svoje digitalne crteže stvaram na mobitelu, stylus olovkom, u android programu za crtanje koji je još uvijek u beta fazi. Crteže spremam u različitim fazama nastanka jer se zbog svoje “ne službenosti” program često gasi, tako mogu pratiti proces stvaranja ali i izabrati najbolju verziju. Kasnije crtež prebacujem na računalo u
PS, format crteža prilagođavam tisku, uz minimalne korekcije boje. Digital art do samog tiska “živi” samo na računalu/mobitelu, zatim se može tiskati u neograničeno puno kopija, međutim, zbog same činjenice da dolazim iz područja slikarstva gdje je svaka slika napravljena u jednom primjerku te ekskluzivnosti se želim držati i u digital artu tako da je svaki rad do sada tiskan u samo jednom primjerku, u budućnosti će eventualno ići do maksimalno 10.


ENG

Today, we are all so burdened with viruses, politics, restrictions, our own lives and others, trying our best to make those lives at least falsely look perfect. In all this pressure that we often create for ourselves, wanting to be better today than yesterday, to achieve some terribly great successes, maybe the real achievement is to know how to stop, to know how to relax and not create, to be completely free from “having to” “it is more correct”, than all the imposed influences and opinions … Painting taught me disciplined work, patience, self-discipline, but it was only in digital drawings that I felt complete freedom of creation. I do simple, minimalist drawings where the drawing can be done quickly. Painting has this problem that it’s hard to decide when a painting is really done, here even if the drawing seems unfinished that’s fine, there’s no limitation as long as it makes some sense. I don’t see why art should always be something terribly serious when creation should be a non-burdensome game, fun and at the same time responsible. Once an artist said that it is most difficult to create the simplest sign that everyone will immediately understand, I think it is precisely because the human brain, ie the mind is often prone to unnecessary complication.


SLO Samostojne razstave  HRV  Samostalne izložbe  ENG Solo exhibitions

    2021

     Digital art, Kuća Đure Jakšića, Skadarska 34, Beograd

2020
Digital art, Galerija Ekonomske fakultete Ljubljana in popratna ON LINE razstava

     2017 (in vsa prejšnja leta – slike – olje, akrili; risbe Stabilo črni flomaster)

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Knjižnica Medvode

Razstavna avla MC Brežice

Pučko otvoreno učilište, Nova Gradiška, Hrvaška

MKL Knjižnica Škofljica

MKL Knjižnica Fužine, Ljubljana

2016 Knjižnica Dugave, Zagreb, Hrvaška

2015

Galerija knjižnice Grosuplje

2013

Trgovina Rayher, Ljubljana

DSO Bežigrad, Ljubljana


SLO  Skupinske razstave  HRV Grupne izložbe  ENG  Group exhibitions

 

2020 (digital art)

“ŽENE SLIKARI 2020”

VIRTUALNA RAZSTAVA / IZLOŽBA “Umjetnost u digitalnom dobu” 

Razstava športne fotografije “Odlučujući trenutak”, Galerija Principij, Rijeka
2019
F12: Free art display

Razstava športne fotografije “Odlučujući trenutak”, Galerija Principij, Rijeka – 1. nagrada za športno fotografijo

2018 (in vsa prejšnja leta – slike – olje, akrili; risbe Stabilo črni flomaster)
F12: Free art display – Zagreb, Karlovac …

2017 KD Bežigrad, “Razstava je narava”, KULT 3000, Ljubljana

2015

“Gostoljubnost kulture”, Klub Daktari, Ljubljana – 1. nagrada za logotip za radijsko emisijo “Kontrola leta”

“Garešnički umjetnici”, Galerija Grada Daruvara, Hrvaška

“Moslavačke minijature”, Popovača, Knin, Petrinja, Hrvaška

2014

“Garešnički umjetnici”,Gradska galerija, Garešnica, Hrvaška

“O za osmijeh”, NUS, Galerija multimedijalnog centra, Split, Hrvaška

2013 “Žene slikari”, Majdanpek, Srbija

2012

Grisia, Rovinj, Hrvaška

Viški likovni salon, Ljubljana, Slovenija

“Tampon generacija”, Split, Hrvaška

2011 “Žene slikari”, Majdanpek

2010 “Žene slikari”, Majdanpek

2007 Collegium artis, Ljubljana

Z klikom na "SPREJEMI" se strinjate z uporabo piškotkov (ang. COOKIES) na spletni strani. Dodatne informacije

Spoštovani obiskovalci,

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:
- ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
- življenjsko dobo piškotka;
- vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij.
Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu.
Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Spletna stran atelje-misek.com ne uporablja lastne Piškotke, uporablja pa Piškotke kateri nam pomagajo pri analizi obiskovalcev spletne strani.

StatCounter - Piškotek (Cookie) je potreben za spremljanje obiskovalcev na spletni strani (lokacija, operacijski sistem, resolucija zaslona, referenčna povezava ipd.


Obstaja tudi možnost da Piškotke trajno blokirate v nastavitvah vašega brskalnika:

-
Firefox
- IE
-
Chrome
-
Safari
-
Opera

Zapri