Izobrazba


SLO HRV


IZOBRAZBA

FORMALNA

 

Pedagoško – andragoško dodatno izobraževanje (trajanje eno šk. leto), PF Ljubljana

VSŠR – smer slikarstvo, pridobljen poklic dipl. slikarka (študij sem končala v začetku “bolonje”, sistem 4+1, enkrat bom naredila še tisti manjkajoči letnik za .mag.art.),
Ljubljana – spričevalo sprejeto in potrjeno od Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenije.

Splošna gimnazija in osnovna šola (5-8), Garešnica

Osnovna šola (1-4), područna šola Kutinska Slatina, Kutina

 

NEFORMALNA

Ker verjamem v celoživljenjsko učenje in sem po naravi radovedna ter želim biti v koraku s časom vsak dan se informiram, nekaj naučim, kaj preberem ali ustvarim.

MI-PRESS je od samega začetka digitalni medij kateri funkcijonira po principu poštenosti, izkrenosti, delavnosti, natančnosti, hitrem in aktualnem informiranju (predvsem sva fotografa) iz športa ter v malo manjšem obsegu kulture. V del službe so vključeni tudi drugi dogodki (fotografiranje političnih dokodkov v Sloveniji, turizam, portretne fotografije, fotografiranje za portfolio/časopise).

Digital art v različnih programih – od NINVUS paketa in podobnih android aplikacij, do risanja miškom v PS.

 

Delo na blagajni, skrb o blagovnih zalogah, komunikacija z strankami, trg. potniki, inšpektorji, briga za urejenost, všečnost in čistočo prostora …

 

Likovna terapija – v teoriji z nekaj malega prakse, veliko je bilo pisanja in ponujanja programa ki bi se izvedel v šolah in ostalih izobraževalnih ustanovah
– projekt na žalost nikoli ni izveden v praksi.

 

Seminar Adobe Illustrator & PS
– končna naloga je bila narediti logotip radijske emisije na RŠ pri katerem je moj bil izbran za najboljšega.

 

Nekaj let sem sodelovala na humaniratnem projektu za soc. ogrožene otroke pri katerem sem dobila dragocene izkušnje kot so:

– pisanje projekta in vsa ostala administracija (delo z bazami, pisanje prošenj, komunikacija z ravnatelji in ostalimi vodilnimi kadri)

– vodenje, rasporeditev dela in koordinacija skupine prostovoljcev

– dekoriranje in prilagajanje prostora dogodku, oblikovanje daril

 

Literarne delavnice katere organizira JSKD

– javno nastopanje (kot redna praksa za zaključek srečanja in kot enkratni dodatni seminar)

 

Šola knjige,
Krk – 5 dni dihanja in življenja samo za pisanje z genijalno ekipo talentiranih kreativcev.

 

Organizacija in vodenje likovnih, kreativnih delavnic, književnih dogodkov ter razstav.

 

ŠKOLOVANJE

FORMALNO

 

Pedagoško-andargoško dodatna izobrazba (trajanje jedna šk. godina), PF Ljubljana

VSŠR – smijer slikarstvo, pridobljen naziv dipl. slikarica (zadnju godinu sam položila u vremenu početka “bolonje” kad je škola bila u sistemu 4+1, jednom ću završiti tu jednu godinu koja mi nedostaje do naziva .mag.art.), Ljubljana – diploma je priznata i potvrđena od Ministarstva školstva, znanosti i športa Slovenije.

Opća gimnazija i osnovna škola (5-8), Garešnica

Osnovna škola (1-4), područna škola Kutinska Slatina, Kutina

NEFORMALNO


Budući da vjerujem u cjeloživotno učenje i prirodno sam znatiželjna te želim ići u korak s vremenom, svakodnevno se informiram, učim, čitam ili stvaram.

MI-PRESS je od samog početka digitalni medij koji funkcionira na principu poštenja, iskrenosti, marljivosti, točnosti, brzih i ažurnih informacija (prije svega smo fotografi) iz sporta i u manjoj mjeri iz kulture. U dio posla uključeni su i drugi događaji (fotografiranje političkih događaja u Sloveniji, turizam, portretne fotografije, fotografije za portfolio/časopise).

Digitalna umjetnost u raznim programima – od NINVUS paketa i sličnih android aplikacija, do crtanja mišem u PS -u.

 

Rad na blagajni, briga o inventaru, komunikacija sa kupcima, trg. putnicima, inspektorima, briga o urednosti, dopadljivosti i čistoći prostora …

 

Art terapija – u teoriji s malo prakse, bilo je puno pisanja i nuđenja programa koji će se provoditi u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Nažalost, projekt nikada nije proveden u praksi.

 

Adobe Illustrator i PS seminar
– Konačni zadatak bio je izraditi logotip radijske emisije na RŠ gdje je odabran moj rad kao najbolji.

 

Nekoliko godina sudjelovala sam u humanitarnom projektu za soc. ugroženu djecu gdje sam stekla dragocjena iskustva kao što su:

– pisanje projekta i sva druga administracija (rad s bazama podataka, pisanje aplikacija, komunikacija s ravnateljima i drugim vodećim osobljem)

– upravljanje, raspored rada i koordinacija grupe volontera
– uređenje i prilagođavanje prostora događaju
– oblikovanje poklona.

 

Književne radionice u organizaciji JSKD
– javno nastupanje (kao redovna praksa za zatvaranje susreta i kao jednokratni dodatni seminar).

 

Škola knjige, Krk – 5 dana disanja i života samo za pisanje sa genijalnom ekipom talentiranih kreativaca.

 

Organizacija i vođenje likovnih, kreativnih radionica, književnih događaja i izložbi.

 

Z klikom na "SPREJEMI" se strinjate z uporabo piškotkov (ang. COOKIES) na spletni strani. Dodatne informacije

Spoštovani obiskovalci,

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:
- ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
- življenjsko dobo piškotka;
- vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij.
Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu.
Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Spletna stran atelje-misek.com ne uporablja lastne Piškotke, uporablja pa Piškotke kateri nam pomagajo pri analizi obiskovalcev spletne strani.

StatCounter - Piškotek (Cookie) je potreben za spremljanje obiskovalcev na spletni strani (lokacija, operacijski sistem, resolucija zaslona, referenčna povezava ipd.


Obstaja tudi možnost da Piškotke trajno blokirate v nastavitvah vašega brskalnika:

-
Firefox
- IE
-
Chrome
-
Safari
-
Opera

Zapri